ทดสอบ
คอมพิวเตอร์ที่มีฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูง จะไม่มีประโยชน์หากไม่มีความเสถียร ทุกเครื่องประกอบจากเรา D-BUG ต้องผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ Full Load 100% เพื่อไม่ให้เครื่องมีปัญหาขณะเล่นเกมส์